ВАШАТА КОЛИЧКА Е ПРАЗНА

Top

Carino Natural

  /  Блог   /  Проблема с пластмаса

Какво представлява? Къде се среща? Токсичността на пластмасата върху човешкото тяло. Ефектите на пластмасата върху околната среда. Как се променя климата заради пластмасата. Рециклирането й. 

Какво е пластмаса?

Пластмасите са полимери. Полимерът е вещество, съставено от много повтарящи се единици.  Думата полимер идва от две гръцки думи: poly, което означава много, и meros, което означава части или единици. [1] Делят се на естествени, изкуствени и синтетични. Естествени – от растителен, животински и минерален произход; изкуствени – получени чрез преработка на природни високомолекулни съединения; синтетични – получени чрез синтез от нискомолекулни вещества. [2]

 

Синтетичните полимерни материали (пластмаси и каучуци) се срещат във всички области на техниката и бита и заместват не само „естествените“ материали като дърво, кожа, памук, коприна, стъкло и метали, но притежават предварително зададени свойства, които естествените материали не проявяват. Първият напълно синтетичен полимер, бакелитът, е произведен през 1907 г. от Лео Бекеланд, [3] който въвежда термина „пластмаса“ [4] Думата пластмаса произлиза от гръцкото πλαστικός (plastikos), което означава „способен да се оформя или формова“, и от своя страна от πλαστός (plastos), което означава „формован“.[5] Като съществително думата най-често се отнася за твърдите продукти на производство на нефтохимически продукти. [6]

 

 

 

 

Къде има пластмаса?

 

Пластмасовите продукти са придобили универсална употреба не само в храните, облеклото и подслоните, но и в транспортната, строителната, медицинската и развлекателната индустрия. Сред пластмасовите продукти не е преувеличено да се каже, че влакната играят най-важна роля във всички области. С предстоящите празници мога да кажа за панделките от сатен, която съдържа пластмаса. Трябва да се гледа състава на продуктите, които купуваме за да ограничим пластмасата.

 

Токсичността на пластмасата.

Чистите пластмаси имат ниска токсичност поради тяхната неразтворимост във вода, и тъй като имат голямо молекулно тегло, те са биохимично инертни. Пластмасовите продукти обаче съдържат различни добавки, някои от които могат да бъдат токсични.[7] Следи от тези съединения могат да изтекат от продукта. Поради опасения относно ефектите на такива излугвания, ЕС ограничи използването на DEHP (ди-2-етилхексил фталат) и други фталати в някои приложения, а САЩ ограничи използването на DEHP, DPB, BBP, DINP, DIDP , и DnOP в детски играчки и артикули за грижи за деца чрез Закона за подобряване на безопасността на потребителските продукти. Предполага се, че някои съединения, извличани от полистиролови контейнери за храна, пречат на хормоналните функции и се предполага, че са човешки канцерогени (вещества, причиняващи рак).[8] Други химикали от потенциално безпокойство включват алкилфеноли.[13] Международната агенция за изследване на рака на Световната здравна организация (IARC) е признала винилхлорида, предшественика на PVC, като канцероген за човека.[8]

 

Някои пластмасови продукти се разграждат до химикали с естрогенна активност.[9] Основният градивен елемент на поликарбонатите, бисфенол А (BPA), е естроген-подобен ендокринен разрушител, който може да проникне в храната.[8] Изследванията в Environmental Health Perspectives установяват, че BPA, може да увеличи телесното тегло на потомството на лабораторните животни.[10] По-скорошно проучване върху животни предполага, че дори излагането на ниско ниво на BPA води до инсулинова резистентност, което може да доведе до възпаление и сърдечни заболявания.[11] Към януари 2010 г. Los Angeles Times съобщава, че Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) харчи 30 милиона долара за разследване на индикации за връзката на BPA с рака.[12] През 2009 г. правителството на САЩ забрани някои видове фталати, често използвани в пластмасата.[14]

 

 

Ефекти върху околната среда.

Тъй като химическата структура на повечето пластмаси ги прави издръжливи, те са устойчиви на много естествени процеси на разграждане. Голяма част от този материал може да се запази в продължение на векове или по-дълго. Според една оценка един милиард тона пластмасови отпадъци са били изхвърлени от 50-те години на миналия век.[15] Други оценяват общото човешко производство на 8,3 милиарда тона пластмаса, от които 6,3 милиарда тона са отпадъци, като само 9% се рециклират.[16] Наличието на пластмаса, особено микропластмаса, в хранителната верига се увеличава. През 60-те години на миналия век микропластмасите са наблюдавани в червата на морски птици и оттогава са открити в нарастващи концентрации.[17]

Климата

 

Според един доклад пластмасата е внесла парникови газове в еквивалента на 850 милиона тона въглероден диоксид (CO2) в атмосферата през 2019 г. Емисиите могат да нараснат до 1,34 милиарда тона до 2030 г. До 2050 г. пластмасата може да отдели 56 милиарда тона парникови газове емисии, до 14% от оставащия въглероден бюджет на Земята.[18] Ефектът на пластмасата върху глобалното затопляне е смесен. Пластмасите обикновено се произвеждат от петрол, така че производството на пластмаса създава допълнителни емисии. Но от друга страна се смята, че опаковането на напитки в PET пластмаса, а не в стъкло или метал, се оценява, че спестява 52% от транспортната енергия.[19]

Изгаряне на пластмаси

Изгарянето на пластмаса на открито се случва при по-ниски температури и обикновено отделя всички токсични химикали, който са в нея в атмосферата.

Рециклиране

 

Рециклирането на пластмаса е преработката на пластмасови отпадъци в нови и полезни продукти. Когато се изпълнява правилно, това може да намали зависимостта от депото, да запази ресурси и да защити околната среда от пластмасово замърсяване и емисии на парникови газове.[20][21][22][23] Въпреки че нивата на рециклиране се увеличават, те изостават от тези на други възстановими материали, като алуминий, стъкло и хартия. Глобалният процент на рециклиране през 2015 г. е 19,5%, докато 25,5% са изгорени, а останалите 55% са изхвърлени на депото.[24] От началото на производството на пластмаса през 20-ти век, до 2015 г., светът е произвел около 6,3 милиарда тона пластмасови отпадъци, само 9% от които са били рециклирани, а само ~1% е бил рециклиран повече от веднъж.[24]

Като цяло темата за пластмаса е доста сложна и все още се изучава. Нашия призив към всички е ограничаването на пластмасата им в ежедневието и рециклиране на отпадъците. “Една малка крачка за човека един голям скок за човечеството”, казва Нийл Армстронг.

 

Автор: Саниха Аврамова

Литературни източници.

1.        “Polymer – Definition of polymer”. The Free Dictionary. Retrieved 23 July 2013.

2.        The Editors of Encyclopedia Britannicca. Oct 22,2021 

3.        American Chemical Society National Historic Chemical Landmarks. “Bakelite: The World’s First Synthetic Plastic”. Retrieved 23 February 2015.

4.        Edgar D, Edgar R (2009). Fantastic Recycled Plastic: 30 Clever Creations to Spark Your Imagination. Sterling Publishing Company, Inc. ISBN 978-1-60059-342-0 – via Google Books.

5.        “Plastikos” πλαστι^κ-ός. Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon. Retrieved 2011-07-01.

6.       . “Plastic”. Online Etymology Dictionary. Retrieved 2021-07-29

7.       Hahladakis JN, Velis CA, Weber R, Iacovidou E, Purnell P (February 2018). “An overview of chemical additives present in plastics: Migration, release, fate and environmental impact during their use, disposal and recycling”. Journal of Hazardous Materials. 344: 179–199. doi:10.1016/j.jhazmat.2017.10.014. PMID 29035713.

8.       McRandle PW (March–April 2004). “Plastic Water Bottles”National Geographic. Retrieved 2007-11-13.

9.       ^ Yang CZ, Yaniger SI, Jordan VC, Klein DJ, Bittner GD (July 2011). “Most plastic products release estrogenic chemicals: a potential health problem that can be solved”. Environmental Health Perspectives. 119 (7): 989–96. doi:10.1289/ehp.1003220. PMC 3222987. PMID 21367689.

10.    ^ Rubin BS, Murray MK, Damassa DA, King JC, Soto AM (July 2001). “Perinatal exposure to low doses of bisphenol A affects body weight, patterns of estrous cyclicity, and plasma LH levels”. Environmental Health Perspectives. 109 (7): 675–80. doi:10.2307/3454783. JSTOR 3454783. PMC 1240370. PMID 11485865.

11.    ^ Alonso-Magdalena P, Morimoto S, Ripoll C, Fuentes E, Nadal A (January 2006). “The estrogenic effect of bisphenol A disrupts pancreatic beta-cell function in vivo and induces insulin resistance”. Environmental Health Perspectives. 114 (1): 106–12. doi:10.1289/ehp.8451. PMC 1332664. PMID 16393666. Archived from the original on 2009-01-19.

12.    ^ Zajac A (2010-01-16). “FDA Issues BPA Guidelines”. Los Angeles Times. Retrieved 2021-07-29.

13.    Teuten EL, Saquing JM, Knappe DR, Barlaz MA, Jonsson S, Björn A, et al. (July 2009).“Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife”. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological scinces. 364 (1526):2027-45. doi:10.1098/rstb.2008.0284PMC 2873017PMID 19528054.

14.    McCormick LW (30 October 2009). “More Kids’ Products Found Containing Unsafe Chemicals”. ConsumerAffairs.com.

15.    Weisman A (2007). The world without us. New York: Thomas Dunne Books/St. Martin’s Press. ISBN 978-1-4434-0008-4.

16.    ^ Geyer R, Jambeck JR, Law KL (July 2017). “Production, use, and fate of all plastics ever made”. Science Advances. 3 (7): e1700782. Bibcode:2017SciA….3E0782G. doi:10.1126/sciadv.1700782. PMC 5517107. PMID 28776036.

17.    Barnes DK, Galgani F, Thompson RC, Barlaz M (July 2009). “Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments”. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological scinces. 364 (1526): 1985-98. doi:10.1098/rstb.2008.0205PMC 2873009PMID 19528051.

18.    Sweeping New Report on Global Environmental Impact of Plastics Reveals Severe Damage to Climate”. Center for International Environmental Law (CIEL). 15 May 2019. retrieved 16 May 2019. 

19.    Andrady AL, Neal MA (July 2009). “Applications and societal benefits of plastics”Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological scinces 364 (1526): 1977-84. doi:10.1098/rstb.2008.0304PMC 2873019PMID 19528050.

20.    Hopewell, Jefferson; Dvorak, Robert; Kosior, Edward (27 July 2009). “Plastics recycling: challenges and opportunities”. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364 (1526): 2115–2126. doi:10.1098/rstb.2008.0311. PMC 2873020. PMID 19528059.

21.    ^ Al-Salem, S.M.; Lettieri, P.; Baeyens, J. (October 2009). “Recycling and recovery routes of plastic solid waste (PSW): A review”. Waste Management. 29 (10): 2625–2643. doi:10.1016/j.wasman.2009.06.004. PMID 19577459.

22.    ^ Ignatyev, I.A.; Thielemans, W.; Beke, B. Vander (2014). “Recycling of Polymers: A Review”. ChemSusChem. 7 (6): 1579–1593. doi:10.1002/cssc.201300898. PMID 24811748.

23.    ^ Lazarevic, David; Aoustin, Emmanuelle; Buclet, Nicolas; Brandt, Nils (December 2010). “Plastic waste management in the context of a European recycling society: Comparing results and uncertainties in a life cycle perspective”. Resources, Conservation and Recycling. 55 (2): 246–259. doi:10.1016/j.resconrec.2010.09.014.

24. ^ Jump up to:a b Geyer, Roland; Jambeck, Jenna R.; Law, Kara Lavender (July 2017). “Production, use, and fate of all plastics ever made”. Science Advances. 3 (7): e1700782. Bibcode:2017SciA….3E0782Gdoi:10.1126/sciadv.1700782PMC 5517107PMID 28776036

Comments

 • 08.01.2022

  Great content! Keep up the good work!

  reply
 • 02.08.2022

  דירות דיסקרטיות בנתניה

  Good post. I absolutely appreciate this website. Thanks!

  reply

Post a Comment

bg_BG

Reset Password