ВАШАТА КОЛИЧКА Е ПРАЗНА

Top

Политика на поверителност

  /  Политика на поверителност
Кой обработва Вашите лични данни?

Ние сме Карино Натурал ЕООД, с ЕИК 205916942, със седалище в гр. София, п.к. 1700 р-н Витоша ж.к. Витоша, ул. ул. Димитър Яблански № 15, вх. А, ет. 3, ап. 22.

Ние сме сериозно ангажиран със сигурността на Вашите лични данни и правата, с които всички клиентите и ползвателите на www.carinonatural.com разполаг, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и националния ни Закон за защита на личните данни. Клиентите на нашия електронен магазин предоставят свои лични данни, които Карино Натурал ЕООД обработва в качеството си на администратор на лични данни, с всички произтичащи от това задължения.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Всички ползватели на страницата ни за електронна търговия www.carinonatural.com, които желаят да се регистрират, предоставят избран от тях e-mail адрес, съчетан със следните категории лични данни:

 • Име и фамилия
 • Телефонен номер
 • Адрес за доставкa
 • Адрес за фактура
 • Имейл адрес
 • Банкова сметка, в случай, че изберете да платите чрез банков превод

 

Как се сдобиваме с Вашите лични данни и защо ги обработваме?

Субектите на лични данни директно ни предоставят своите лични данни. Ние не получаваме лични данни от трети страни, не купуваме и никога не бихме „продали“ Вашите лични данни на трети страни. Обработването на лични данни от Карино Натурал ЕООД е винаги законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин – Вие имате право да знаете легитимните ни цели за обработване.

Освен при регистрация, бихме могли да се сдобием с Вашите лични данни и в следните случаи:

 • При поръчка на наши продукти без регистрация (поръчка като гост)
 • При посещение на нашия електронен магазин – чрез употребата на бисквитки (съобразно подробната информация по-долу)
 • При отправяне на запитване/обратна връзка чрез контактната ни форма, поместена на електронния ни магазин или чрез изпращане на съобщение до нас посредством други упоменати контакти

Карино Натурал ЕООД обработва Вашите лични данни (чрез съхраняване, достъпване и преглед) за целите на:

 • Сключване на договор за продажба от разстояние
 • Администриране на Вашите поръчки
 • Доставка на Вашите поръчки
 • Администриране и поддръжка на създадения от Вас профил (регистрация)
 • Персонализиране на използването на сайта
 • Статистически цели и маркетинг (осведомяването Ви за нови/подходящи за Вас продукти), обосновани на нашия легитимен интерес

В случай, че не сте дали предварително изричното си съгласие да получавате маркетингови съобщения, можете по всяко време да възразите срещу този тип обработване на личните Ви данни и ние ще се съобразим с искането Ви. Моля, имайте предвид, че използването на личните Ви данни за маркетингови съобщения е законосъобразно, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни, тъй като се основава на нашия законен интерес. Въпреки това, при възражение от Ваша страна, ние мигновено ще преустановим изпращането на рекламни съобщения спрямо Вас.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Вътрешно, в рамките на организацията на Карино Натурал ЕООД, личните Ви данни се достъпват от съвсем ограничен кръг служители, които ги използват само и единствено за горепосочените цели и в изпълнение на служебните си задължения. Личните Ви данни се съхраняват на електронен носител, като сме въвели редица технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни: SSL сертификат (Secure Socket Layer е протокол, който осигурява криптиране на връзката между електронния ни магазин и браузъра (т.е. и Субектите на лични данни). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане), сложни пароли с честа промяна, периодична техническа поддръжка на електронния магазин, обучения по защита на личните данни, спазване на установени добри практики и др.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните получатели:

 • Google Inc. – що се касае за онлайн идентификатори, но не и лични данни като имена, адрес, телефон (за статистически цели и индивидуализиране на съдържанието)
 • С куриерски компании (за целите на доставка на поръчаните от ползвателите стоки)
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство
 • Въшно дружество, предоставящо счетоводни услуги за Карино Натурал ЕООД (за целите на обработване на издадените от нас фактури)
 • Доставчици на маркетингови и телемаркетингови услуги с добра репутация

Договорните ни отношения с горепосочените дружества гарантират ограничаване на целите до посочените по-горе. Обработващите лични данни са поели ангажимент за осигуряване на необходимото ниво на защита на личните данни, като спрямо тях също са в сила всички изисквания за законосъобразно обработване.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Карино Натурал ЕООД обработва Вашите лични данни на основание: чл. 6, пар. 1, б. б) от Общия регламент за защита на личните данни, а именно: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. В ограничени случаи, обработването се основава на легитимния интерес на Карино Натурал ЕООД (напр. за маркетинг), освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

Колко време съхраняваме личните данни?

Карино Натурал ЕООД съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в това Уведомление за поверителност, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. В най-общия случай, личните данни, които обработваме с цел администриране на регистрирания от Вас профил, се съхраняват за времето на съществуването на профила (до изтриването му от Ваша страна). Моля, имайте предивд, че определни лични данни биха могли да продължат да се съхраняват от Карино Натурал ЕООД и след изтриване на профила, напр. личните данни, фигуриращи в издадени от Карино Натурал ЕООД фактури. Законовият срок за съхранение на счетоводната документация имплицитно ни задължава да продължим да ги съхраняваме. При извършване на поръчка Карино Натурал ЕООД съхранява личните данни за период от 5 години (общата погасителна давност).

Какви права имате във връзка с Вашите лични данни и как да ги упражните?

Субектите на лични данни имат редица права, а именно

 • право на достъп /имате право да получите информация от нас за Вашите лични данни, които обработваме и др./
 • право на коригиране /имате право да искате от нас да поправим неточни лични данни, с които разполагаме и др./
 • право да бъдете забравени /може да поискате от нас да изтрием всички Ваши лични данни, с които разполагаме, но следва да имате предвид, че съществуват редица обстоятелства, при които искането Ви за изтриване съвсем законно няма да бъде уважено/
 • право да поискате ограничаване на обработването /в случай, че не желаете да ги изтрием, а временно да преустановим използването им за конкретни цели или за всичи цели/
 • право на преносимост /в определени случаи, бихте могли да поискате да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или данните да бъдат директно „прехвърлени“ към друг администратор/
 • на данни право на възражение срещу директния маркетинг /Не е нужно да мотивирате подобно желание. То ще бъде уважено без излишно забавяне от наша страна/
 • Право на жалба до Комисията по защита на личните данни. Без да ограничаваме или засягаме правото Ви на жалба до регулаторния орган, призоваваме Ви в случай, че считате, че има някаква нередност, първо да се свържете с нас и Ви уверяваме, че сигналът/искането Ви ще бъдат взети под сериозно внимание.

Ако имате нужда от допълнително разясняване, или пък искате да упражните някое от своите права, моля свържете се с нас на: contact@carinonatural.com

 

Каква е нашата Политика относно използването на „бисквитки“/”cookies”?

Какво всъщност представляват бисквитките?

Бисквитките са малки файлове, съдържащи букви и цифри, които се съхраняват на Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт или приложение. Ние използваме бисквитките с цел да подобрим Вашият потребителски опит в рамките на нашия електронен магазин, като запаметяваме предпочитанията Ви. Например, в много уебсайтове за онлайн търговия, когато добавяте даден продукт във виртуалната количка за пазаруване без да финализирате поръчката, следващия път, когато посещавате уебсайта, ще можете да видите същия продукт все още в количката. Това е един от примерите за това как се използват бисквитките с цел запаметяване на Вашите предпочитания. Без употребата на бисквитки, Вашият потребителски опит в електронния магазин ще бъде значително по-неперсонализиран.
За повече информация относно бисквитките посетете https://help.superhosting.bg/what-are-cookies.html.

 

Защо използваме бисквитки?

Бисквитките изпълняват множество функции, включително улесняване на навигацията и съхраняване на предпочитанията Ви с цел предоставяне на по-персонализирано съдържание и подобряване на общия потребителски опит. Ние използваме бисквитките:

 • За да управляваме Вашите предпочитания и да подобряваме определени функции на електронния магазин. Това включва събирането на информация относно датата и времето на посещение, историята на Вашето търсене и др.
 • За поддръжка на нашите мерки за сигурност и засичане на злоупотреби.
 • За анализиране на начините, по които се осъществява достъп до нашия електронен магазин, както и как се използва същия. Ние използваме тази информация с цел поддръжка, управление и трайно подобрение на нашите услуги.
 • За да Ви предоставяме персонализирани реклами. Бисквитките ни помагат в управлението на рекламите и измерването на тяхната ефективност.

 

Какви видове бисквитки и други технологии използваме?

Нашият електронен магазин използва следнита категория бисквитка:

 • Бисквитката „NID”, която е от категорията бисквитки „на трети страни“, а именно – на Google Inc. Този вид бисквитка съдържа уникален идентификационен номер, който Google Inc. използва, за да запамети Ваши предпочитания и друга информация, като напр. предпочитан език, колко резултата да се показват на страница при търсене и др. Този вид бисквитки се използва и за да се персонализират рекламите в определени продукти на Google, като напр. Google Търсене. Google използват тези бисквитки, за да запомнят най-скорошните Ви търсения, предишните Ви взаимодействия с рекламите на даден рекламодател, или с резултатите от търсенето, както и посещенията Ви на уебсайта на въпросния рекламодател. Това способства предлагането на персонализирани реклами в Google. Срокът на съхранение на този вид бисквитка е 183 дни. Повече информация за използването на бисквитки от Google (вкл. “NID”) може да намерите тук: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=bg#types-of-cookies.

 

Как можете да изтриете, деактивиране или блокирате използването на бисквитки?

Вашият браузър обикновено Ви предоставя информация относно начините, по които да изтриете, блокирате или откажете използването на бисквитки.

Повече информация във връзка с по-често използваните браузъри можете да откриете на следните линкове:

Можете да откажете достъпа на бисквитки на трети страни от Google Analytics чрез неговите настройки за реклами или през https://adssettings.google.com.

Внимание: В случай че блокирате бисквитките, използвани от нашия електронен магазин, е възможно да нямате достъп до всички или част от нашите услуги, като например запаметяване на персонализирани настройки и информация за достъп до профила.

bg_BG

Reset Password